Εκτυπωτές Toner Γραφίτη (Laser)

Τεχνολογία εκτυπωτών Laser

Οι εκτυπωτές τύπου LASER βασίζονται  στην αρχή λειτουργίας εκτύπωσης των ξηρογραφικών φωτοτυπικών μηχανημάτων. Η ακτίνα Laser σχηματίζει σε ένα ειδικό τύμπανο την ηλεκτροστατική εικόνα μιας σελίδας εκτύπωσης. Το τύμπανο έλκει το μελάνι, που βρίσκεται σε μορφή σκόνης σε μία ειδική θήκη, και μεταφέρεται με την επαφή πάνω στο χαρτί. Στη συνέχεια το χαρτί περνάει σε ένα ειδικό φούρνο όπου ψήνεται και γίνεται η επικόλληση του μελανιού στο χαρτί. Με τους εκτυπωτές τύπου Laser επιτυγχάνεται εκτύπωση υψηλής ανάλυσης που αρχίζει από 300 DPI (Dots Per Inch - κουκίδες ανά ίντσα).

Oι εκτυπωτές τύπου LASER έχουν τη δυνατότητα της ταυτόχρονης χρήσης πολλών ειδών και μεγεθών χαρακτήρων (γραμματοσειρών) είτε μέσα από EPROM είτε με φόρτωμα των χαρακτήρων σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη με τη βοήθεια υπολογιστή με κατάλληλο πρόγραμμα.

Επίσης είναι εφοδιασμένοι με ειδική μνήμη για την αποθήκευση τόσο των χαρακτήρων που φορτώνει ο χρήστης όσο και της σελίδας που θα τυπώσει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εκτυπωτής αρχίζει να τυπώνει όταν έχει γεμίσει η σελίδα ή αν λάβει ειδική εντολή για να τυπώσει μέρος της σελίδας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο χαμηλός θόρυβος εκτύπωσης. Σήμερα η ταχύτητα εκτύπωσης είναι της τάξης μερικών σελίδων ανά λεπτό.